* home      

* overzicht           gestolen kunst

 * aanmelding

 * terug gevonden

 * preventie

 * contact

 * links

KIJKDAG RECHERCHE

Laatste update website

10-07-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Gestolen kunst

 

Uit particulier bezit gestolen te Nijmegen op 10 februari 2004

tel. voor info: 024-3584585

Voorstellende:  Landschap met schapen en herder

                       

Maker:             P. Wanders

                       

Opmerking:      Nageschilderd werk van Mauve

dit is niet het gestolen schilderij maar een prent van de originele schilder Mauve

                       

Afmeting:         b x h circa 110 x 80 cm

Ouderdom:      44 à 56 jaar

Waarde:           € 1000

 

detail van de lijst van het gestolen schilderij

 

Voorstellende:  Schaapskooi met schapen

 

                       

Maker:             P. Wanders

                       

Opmerking:      Nageschilderd werk van Mauve

                       

Afmeting:         b x h circa 55 x 40 cm

                       

Ouderdom:      44 à 56 jaar

                       

Waarde           € 500

 

 

Bospad. Maker: F. Manders

afm: bxh 30x40 cm

aangekocht 31-03-81

Waarde  € 2000

 

 

Kerkje. Maker P. Wanders

afm: b x h: 22 x 27 cm

Ouderdom: 44 à 56 jaar

Waarde € 500

 

In de nacht van dinsdag 10 februari op woensdag 11 februari jongstleden, zijn in Nijmegen uit particulier bezit gestolen 5 schilderijen alsmede 2 Delftsblauwe wandborden.

 

Drie van de vijf schilderijen zijn geschilderd door P. Wanders. Deze schilderijen maakte Wanders in de terminale fase van zijn leven en hebben daardoor een extra grote emotionele waarde voor zijn nabestaanden.

 

Zeker twee van de schilderijen zijn vanaf een prent nageschilderde werken van Mauve. (“Landschap met schapen en herder” en “Schaapskooi met schapen”) Mogelijk dat ook voor het derde werk een Mauve als inspiratiebron heeft gediend. (“Kerkje”).

 

Het vierde ontvreemde schilderij is van de hand van de kunstenaar F. Manders en draagt de titel: “Bospad”.

 

Van het vijfde schilderij is geen foto beschikbaar. Het is een werk van globaal h x b = 40 x 30 cm, voorstellende: “Vrouw met ontblote borsten”. Het werk is meer dan 100 jaar oud en is ooit uit de nalatenschap van een bevriende familie verkregen.

 

Voorts zijn twee Delftsblauwe wandborden ontvreemd. De borden zijn ovaal van vorm h x b is globaal 55 x 35 cm. Per bord zijn 2 armaturen aangebracht om daarin pijpen of kandelaars op te hangen. Wat de oorspronkelijke doelstelling van de armaturen was is onduidelijk. De borden bevatten beide een havengezicht. Mogelijk dat een van de havengezichten de oude haven van Nijmegen is gezien vanaf de Lentse zijde van de Waal. De maker van beide taferelen zou zijn: N.P. v. Gooyen.

 

Indien u informatie heeft die kan bijdragen aan het oplossen van deze diefstal wordt u verzocht contact op te nemen met de

 

Politie Gelderland-Zuid, District Stad Nijmegen, Nijmegen Team Oud Oost,

tel. 0900-8844.

Bij deze zaak hoort het aangiftenummer PL081B/04-018641.

 

 

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw plaatselijke politie 0900-8844, of met de contactpersoon van de gedupeerde: 024-3584585.

 

 
 

overzicht gestolen kunst