links:

 

    Art Theft - World's Most Wanted Art

 

     http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Search/RecentThefts.asp

 

    http://www.museum-security.org

 

    www.ancientartifacts.nl  -  website over gestolen antiquiteiten
 

▫    http://www.artloss.com/Default.asp

 

    www.politiekeurmerk.nl

 

▫    http://politie.eigenstart.nl

 

    www.veiligheidswijzer.nl

 

▫    www.alkris.nl

 

▫    www.skkn.nl/registratie.aspx - diefstallen van kerkelijk kunstbezit
 

    http://kunst.pagina.nl

 

 

Indien u nog een interessante link heeft voor deze pagina dan kunt u dit doorgeven aan lidadijkstra@gestolenkunst.nl