preventie:

 

Soms wordt door de politie kunst teruggevonden. Om deze kunstwerken weer terug te kunnen geven aan de rechtmatige eigenaar ( kunstenaar / koper of verzekeringsmaatschappij) is het van groot belang de kunstwerken te registreren.

Wat kan de kunstenaar hieraan doen:

* Altijd een eigen signatuur aanbrengen. Dit kan een logo zijn met een nummer. Bij bronzen beelden ook altijd het oplagenummer vermelden. Bij aangifte van diefstal moet dit dan doorgegeven worden aan de politie. Belangrijk is dat het duidelijk leesbaar moet zijn voor iedereen.

* Schilderijen zo signeren aan achterzijde dat het niet mogelijk is dit te verwijderen zonder dat dit duidelijk zichtbaar is. Evt. adres kunstenaar duidelijk plaatsen achter op het schilderij. ( niet alleen op de lijst).

* Altijd foto's maken van de kunstwerken.

* Beveiliging d.m.v. plaatsen van  een chip of sensor

 

Wat kan de koper doen:

Voor de kopers is het belangrijk alle kunstwerken te voorzien van uw postcode met uw huisnummer. Bijv. 1711 TB - 2. Als later een verhuizing volgt dan kunt u dit als volgt oplossen. Zet een kruis achter de bestaande pc en zet daarachter de nieuwe pc.  Bijv: 1711 TB-2 X 1844 NN-6. De politie kan dan altijd de rechtmatige eigenaar terugvinden. Ook belangrijk is het om foto's te maken van uw kunstwerken in huis.

 

 

 

Indien u nog meer tips heeft kunt u dit doorgeven aan Lida Dijkstra, zie contact. Zinvolle tips zullen vermeld worden op deze site.